Näringsprisförändringar i Libanon

På grund av den ekonomiska krisen i Libanon och den dagliga ökningen av USD på den svarta marknaden kommer alla nya beställningar att vara på svarta marknadens kurs 8$ ~ Dagskurs